Khám Phá Bí QuyẾt NẤu Ăn ThuẦn Chay CỦa Hàn QuỐc (Paperback)

Khám Phá Bí QuyẾt NẤu Ăn ThuẦn Chay CỦa Hàn QuỐc By Châu Thiên Cover Image
$40.99
Usually Ships in to Twig 1-5 Days

Description


Cuốn's ch dạy nấu ăn thuần chay cơ bản của H n Quốc: 100 c ng thức nấu ăn c hương vị v tốt cho sức khỏe l hướng dẫn ho n hảo cho bất kỳ ai muốn kh m ph hương vị v nguy n liệu phong ph của ẩm thực H n Quốc với sự biến tấu tốt cho sức khỏe. Trong cuốn's ch nấu ăn n y, bạn sẽ t m thấy 100 c ng thức nấu ăn thuần chay ngon v bổ dưỡng sẽ gi p bạn trải nghiệm tinh hoa thực sự của ẩm thực H n Quốc đồng thời duy tr lối sống l nh mạnh. Dưới đ y l năm lợi ch ch nh của cuốn's ch dạy nấu ăn n y:


1. C ng thức nấu ăn đa dạng: S ch dạy nấu ăn bao gồm nhiều c ng thức nấu ăn, từ c c m n ăn truyền thống của H n Quốc như bibimbap v japchae, đến c c c ch diễn giải thuần chay hiện đại về hương vị cổ điển của H n Quốc. Bạn sẽ kh ng bao giờ cảm thấy nh m ch n với những khả năng v tận m cuốn's ch nấu ăn n y mang lại.

2. Th ng tin dinh dưỡng: Tất cả c c c ng thức nấu ăn đều bao gồm th ng tin dinh dưỡng, v vậy bạn c thể dễ d ng theo d i lượng calo h ng ng y của m nh. Th ng tin n y sẽ gi p bạn đưa ra quyết định's ng suốt về th i quen ăn uống của m nh v đảm bảo rằng bạn đang nhận được tất cả c c chất dinh dưỡng cần thiết.

3. C ng thức nấu ăn dễ thực hiện: Mỗi c ng thức trong's ch dạy nấu ăn đều đơn giản v dễ thực hiện, với hướng dẫn từng bước v h nh minh họa r r ng. Cho d bạn l một đầu bếp d y dạn kinh nghiệm hay người mới bắt đầu, bạn sẽ c thể chế biến c c m n ăn thuần chay H n Quốc ngon miệng ngay lập tức.

4. Sử dụng nguy n liệu ch nh hiệu: C c c ng thức nấu ăn trong cuốn's ch dạy nấu ăn n y sử dụng nguy n liệu ch nh thống của H n Quốc, cho ph p bạn trải nghiệm hương vị thực sự của ẩm thực H n Quốc. Việc sử dụng c c nguy n liệu n y

cũng l m cho m n ăn trở n n bổ dưỡng v ngon miệng hơn v ch ng kh ng chứa chất bảo quản v phụ gia.

5. Tốt cho sức khỏe v c hương vị C c c ng thức nấu ăn trong cuốn's ch nấu ăn n y đều tốt cho sức khỏe v c hương vị, khiến n trở th nh lựa chọn ho n hảo cho bất kỳ ai muốn c một lối sống l nh mạnh hơn m kh ng phải hy sinh hương vị. Bằng c ch sử dụng rau tươi, c c loại đậu v gia vị, mỗi c ng thức đều chứa đầy chất dinh dưỡng v hương vị thơm ngon sẽ khiến bạn cảm thấy h i l ng v bổ dưỡng.


T m lại, The Ultimate Korean Vegan Cookbook l nguồn t i nguy n ho n hảo cho bất kỳ ai muốn trải nghiệm hương vị phong ph của ẩm thực H n Quốc trong khi vẫn duy tr lối sống l nh mạnh. Với nhiều c ng thức nấu ăn, th ng tin dinh dưỡng, hướng dẫn dễ thực hiện, nguy n liệu ch nh thống v c c m n ăn ngon v bổ dưỡng, cuốn's ch nấu ăn n y l một hướng dẫn tuyệt vời cho bất kỳ ai muốn kh m ph thế giới nấu ăn thuần chay của H n QuốcProduct Details
ISBN: 9781805429197
ISBN-10: 1805429191
Publisher: Chau Thien
Publication Date: March 3rd, 2023
Pages: 222
Language: Vietnamese