Nízko-Sodičková Kuchárka: Uchovajte Svoje Srdce Zdravé a Okučajte Vase Jedlá Chutným Zdravím (Paperback)

Nízko-Sodičková Kuchárka: Uchovajte Svoje Srdce Zdravé a Okučajte Vase Jedlá Chutným Zdravím By Jana Simková Cover Image
$39.33
Not currently available

Description


Vitajte v knihe "N zko-Sodičkov Kuch rka," napsanej v snivou autorkou Janou Simkovou. T to kniha je vas m sprievodcom do sveta chutn ho, no zdrav ho zivotn ho st lu's n zkym obsahom sod ka, kde sa vase srdce m ze tesiť dlh mu a zdrav mu zivotu.


"N zko-Sodičkov Kuch rka" je oveľa viac nez len zbierka receptov; je to oslava umenia vytv rať chutn jedl 's n zkym obsahom sod ka, ktor 's priazniv pre vase srdce a zdravie. Jana Simkov zdieľa svoju v seň pre zdrav stravovanie a odhaľuje tajomstv za vytv ran m jed l, ktor spoja chuť a zdravie.


T to kniha je určen vsetk m, ktor sa staraj o svoje zdravie a chc zn ziť pr jem sod ka vo svojej strave. Recepty's starostlivo vybran a navrhnut tak, aby zachovali vysok chuťov hodnotu, aj keď obsahuj menej sod ka. Bez ohľadu na to, či ste začiatočn k alebo sk sen kuch r, tu n jdete inspir ciu, ako si uziť jedl pln chuti a srdcovej v hody.


Jana Simkov v's prevedie procesom pr pravy n zko-sodičkov ch jed l a pon kne uzitočn rady a tipy pre zdrav zivotn st l. Objavte, ako m zete's čerstv mi surovinami a kreat vnymi kuchynsk mi trikmi vytv rať jedl , ktor nielen dobre chutia, ale aj prospievaj vasemu zdraviu.


Či uz uz vate n zko-sodičkov stravu dlho alebo pr ve zač nate, "N zko-Sodičkov Kuch rka" je v's vern sprievodca na ceste k zdraviu a chutn mu zivotn mu st lu. Ponorte sa do sveta chut a zdravia's Janou Simkovou ako vasou v snivou a d veryhodnou sprievodkyňou.Product Details
ISBN: 9781835866849
ISBN-10: 1835866840
Publisher: Jana Simkova
Publication Date: January 6th, 2024
Pages: 220
Language: Slovak